Vår ambition här på Söderhamnsfjärdens Hälsocentral är att erbjuda dig som patient och dina anhöriga en hög tillgänglighet, ett gott bemötande och ett omhändertagande av hög medicinsk kvalitet.

Vi tror på det lilla formatet och att kontinuitet och långsiktighet är viktiga värden för dig som vill nyttja våra tjänster och inleda en varaktig relation med vår hälsocentral och dess medarbetare.

Bakgrund
Oxtorgets Hälsocentral hette tidigare Per Ahlströms familjeläkarmottagning och har funnits sedan 1994 i Söderhamn. Hälsocentralens patientunderlag har växt kraftigt i storlek sedan hälsovalets införande den 1/1 2010. Mot bakgrund av detta bestämde sig Per Ahlström för att öppna ytterligare en hälsocentral i Söderhamn eftersom man på Oxtorget haft svårt att lokalmässigt och kapacitetsmässigt ta emot alla personer som vill lista sig där. Inom ramen för Hälsovalet så får inte någon hälsocentral säga nej till patienter som vill lista sig där. Genom att öppna ytterligare en hälsocentral ges möjligheter till att kunna ta emot ett större patientunderlag och ge en bättre service samt naturligtvis bättre möjligheter att på lång sikt utveckla verksamheten.
I november 2011 öppnade Söderhamns yngsta hälsocentral i centrala Söderhamn; Söderhamnsfjärdens Hälsocentral.

Kunniga medarbetare
Du kommer att efter tag hos oss att känna igen dina läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, läkarsekreterare, kurator och sjukgymnaster och det tycker vi är av allra högsta värde för dig och oss så att vi bättre ska kunna möta dina behov.

Vi erbjuder
Navet i vår verksamhet är naturligtvis familjeläkeriet och det är de som leder den medicinska utvecklingen i verksamheten men lika viktiga delar är  våra läkarsekreterare som möter dig i receptionen, våra distrikssköterskor och sjuksköterskor som kan bistå dig med hjälp vid olika typer av åkommor på drop-in mottagningen, provtagning, vaccinationer, hälsosamtal, diabetes och astma/KOL samt mycket mer.

Oxtorget är vår systercentral
På Söderhamnsfjärdens Hälsocentral erbjuder vi även barnhälsovård och sjukgymnastik åt alla våra patienter och alla patienter vid vår systercentral Oxtorgets Hälsocentrals. På Oxtorgets Hälsocentral kommer alla våra patienter att erbjudas arbetsterapi och kurator och psykolog. Oxtorgets Hälsocentral och Söderhamnsfjärdens Hälsocentral har en gemensam ledning och alla delägarna finns i verksamheterna.

Robert Hill. Foto: Pontus OrreMot topplistan
Tillsammans har vi bestämt oss för att satsa de närmaste 10 åren på att Oxtorgets Hälsocentral och Söderhamnsfjärdens Hälsocentral ska bli bland de tio bästa i riket vad avser patientnöjdhet och vara föredömen i sin kommunikation och sitt förebyggande hälsoarbete.

Välkommen att starta den resan tillsammans med oss!

Robert Hill
Verksamhetschef
robert.hill@soderhamnsfjardenshc.se
Tel: 0270-707 03


Foto: Pontus Orre