Välkommen till vår diabetesmottagning!

Diabetesmottagning Söderhamnsfjärdens Hälsocentral i Söderhamn"
Vår diabetessköterska, Yvonne Johansson, ger dig information och rådgivning. Hon utför även förskrivning av diabeteshjälpmedel.

I samband med dina besök hos läkare eller diabetessköterska kommer undersökningar och prover att regelbundet följas upp.

Hjälpmedel
För diabeteshjälpmedel ringer du oss på telefon 0270-707 00 eller beställer via Mina vårdkontakter.