På denna sida hittar du svar på frågor inom dessa områden:

Mina rättigheter

Fråga: Vilka rättigheter har jag om jag listar mig hos er?
Svar: Alla patienter har rätt till likvärdig vård i hela länet och det betyder att du som listad hos oss har samma rätt till all specialistvård i länet, all akutvård och alla funktioner inom primärvården som inte ingår i hälsocentralernas basuppdrag.
I hälsocentralernas basuppdrag ingår att ansvara för alla insatser på primärvårdsnivå när det gäller allmänmedicinska insatser, distriktssköterskevård, arbetsterapi, sjukgymnastik och kurator eller psykolog samt fotvård. Naturligtvis ingår även att hälsocentralerna har ansvar för läkemedel, hjälpmedel och sjukvårdsmaterial som inte omfattas av egenvårdsansvaret.

Fråga: Kan jag gå till Familjeläkarjouren i Söderhamn om jag är listad hos er?
Svar: Ja, alla patienter har rätt att gå till Familjeläkarjouren i Söderhamn oavsett vilken hälsocentral man är listad på.
Familjeläkarjouren har öppet på kvällar mellan kl 17.00-20.00 och på helgdagar mellan kl 10.00-18.00.
På vardagar mellan kl 8.00-17.00 har vi på hälsocentralerna ansvar för det akuta omhändertagandet på primärvårdsnivå.
Familjeläkarjouren bemannas av läkare från alla hälsocentraler i kommunen på kvällar och helgdagar.
I Söderhamns finns det även en beredskapsjour på kvällar, nätter och helger som bemannas av läkare från alla hälsocentraler i kommunen. Beredskapsjouren är ett stöd till kommunens särskilda boenden och konstaterar även vid behov dödsfall i hem och bedömer vid behov om vårdintyg ska skrivas.
Familjeläkarjourens besöksadress: Närsjukhuset i Söderhamn, ingång 39. Tel: 026-15 40 00.

Fråga: Kan jag få hembesök av distriktssköterska på kvällar, helgdagar och nätter?
Svar: Ja, alla patienter har rätt att få distriktssköterskebesök i hemmet om man har behov av det – oavsett vilken häloscentral man är listad på.
I Söderhamns kommun deltar distriktssköterskor från alla hälsocentraler i tjänstgöringen på kvällar och helgdagar. På nätterna finns det en särskild nattpatrull som drivs av Söderhamns kommun och Division Primärvård. Nattpatrullen har en egen bemanning som består av distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor.

Listning och byte av hälsocentral

Fråga: Jag är listad på en annan hälsocentral. Hur byter jag till er?
Svar: Du kan antingen ladda ner en listningsblankett här på webbplatsen som du sedan fyller i och skickar in, eller beställa en pappersblankett som vi skickar hem till dig.
Läs mer om det på den här sidan »

Fråga: Jag har precis listat mig hos er – hur lång tid tar det för mitt byte att registreras?
Svar: Det varierar mellan 2–4 veckor.
Alla hälsocentraler har tillgång till listningssystemet Master, vilket i praktiken betyder att när du ringer till hälsocentralen så kan personalen då kolla vart du är listad direkt i Master.
Tills du är listad hos oss, så besöker du din nuvarande hälsocentral som du antingen själv valt eller blivit tilldelad.

Fråga: Får jag en skriftlig bekräftelse på min listning hos en hälsocentral?
Svar: Nej, det utgår ingen skriftlig bekräftelse på att du blivit omlistad.
Men ingen hälsocentral får säga nej till någon som listar sig hos dem, så som medborgare så vet du att du alltid kommer att bli listad oavsett om du bara lämnat in blanketten.


Fråga: Vart vänder jag mig med ett akut tillstånd?
Svar: Är det akuta tillstånd med fara för liv ska du alltid att ringa 112.
Det finns ingen akutmottagning på Söderhamns sjukhusområde idag.
Länets akutmottagningar finns i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall och det är till någon av sjukhusorterna som ambulanstransporten går vid livshotande tillstånd.
Fråga: Ansvarar Söderhamnsfjärdens Hälsocentral för läkarinsatserna inom hemsjukvården?
Svar: Ja, din familjeläkare är ansvarig och deltar i planeringen av de medicinska insatser som görs inom hemsjukvården (är du inte utskriven från sjukhuset kan det i vissa fall vara din sjukhusläkare som är ansvarig och deltar i planeringen).
Din familjeläkare gör naturligtvis även vid behov hembesök.
Alla patienter har rätt till hemsjukvård oavsett vilken hälsocentral de är listade på. I Söderhamn är det Söderhamns hälsocentral och Ljusne Hälsocentral som har tilläggsuppdraget hemsjukvård som i praktiken innebär att de ska stå för alla insatser i hemmet som utförs av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Läkarna på Söderhamnsfjärdens Hälsocentral och Oxtorgets Hälsocentral träffar regelbundet hemsjukvårdsteamen för planering och uppföljning av insatser.
Från och med 2013 är det tänkt att kommunerna ska ta över den del av hemsjukvården som inte utförs av läkare.

Övriga frågor om Söderhamnsfjärdens Hälsocentral

Fråga: Har ni även barnhälsovård, BVC?
Svar: Ja.
Det finns även BVC (barnhälsovård) på Söderhamnsfjärdens Hälsocentral.
Vi kan erbjuda dig och din familj BVC. Har du frågor om BVC – ring oss gärna på tel 0270-707 00.

Fråga: Utför ni provtagning?
Svar: Ja.
Om du i dag tar regelbundna prover på din hälsocentral eller på sjukhusets provtagning så kan du som listad patient ta dessa prover hos oss på Söderhamnsfjärdens Hälsocentral.

Fråga: Kan jag få remiss till specialistvård hos er?
Svar: Ja.
Alla patienter har rätt att remitteras och/eller hänvisas till specialistvård inom olika områden. Vi samarbetar med alla sjukhus i länet och remitterar i störta möjliga utsträckning till den enhet där vi tror att det går att få kort väntettid och ett bra medicinskt omhändertagande. I många fall kan du få träffa den specialist vi remitterat dig till på den polikliniska specialistmottagningen som finns på Söderhamns gamla sjukhusområde.

Fråga: Kan ni hjälpa till med hem- och dagrehabilitering?
Svar: Ja, det har du rätt till oavsett vilken häsocentral du är listad på.
I Söderhamns sköts dessa tilläggsuppdrag av Landstinget Gävleborgs division primärvård. Vid behov skriver vi en remiss till dig.

Kan ni hjälpa mig komma till beroendemottagning?
Svar: Ja, det har du rätt till oavsett vilken hälsocentral du är listad på.
I Söderhamns sköts dessa tilläggsuppdrag av Landstinget Gävleborg division primärvård. Vid behov skriver vi en remiss till dig.

Lagrar ni mina personuppgifter?
Vi ber dig aldrig att skicka in ditt personnummer till oss via e-post.
När du beställer en listningsblankett från oss elektroniskt, så anger du din e-postadress, ditt för- och efternamn samt din gatu- och postadress. Denna personinformation lagras hos oss men kommer aldrig att delas med en tredje part.
Efter vi har skickat ut listningsblanketten till dig, så förstörs rutinmässigt dina personuppgifter och finns därför inte kvar hos oss.
Om du sedan väljer att lista dig hos oss sparas dina patientuppgifter hos oss i enlighet med förekommande svensk lagstiftning.

Jag vill inte skicka mina personuppgifter till er via e-post eller webbplatsen/hemsidan – 
hur gör jag då?
Om du inte vill skicka någon information till oss via e-post eller webbplatsen, så går det bra att ringa till oss på tel 0270-707 00 och beställa en blankett som sedan skickas hem till dig via vanlig post. Vi har öppet alla vardagar mellan kl 08.00 och 17.00.