Ann-Christine Larsson

Är aukt. socionom/leg. psykoterapeut och arbetar med kognitiv och beteendeinriktad samtalsbehandling.

Kognitiv psykoterapi är i dag en välbeprövad behandling vid de flesta psykiska problem såsom depression, ångesttillstånd, stressrelaterade besvär, sömnbesvär, kriser med mera.

Vidare arbetar Ann-Christine bland annat med psykosocialt stöd, samarbetar med övriga vårdgrannar exempelvis när det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering och så vidare.

Anna-Karin Lindberg

Är leg. arbetsterapeut och har en grundläggande psykoterapiutbildning med inriktningen kognitiv beteendeterapi, KBT.
På mottagningarna arbetar hon med vanligen förekommande problem såsom ångest, stress, depression etc.