Sjukskrivning

Blanketten ”Inför sjukskrivning” ska fyllas i och tas med till ditt läkarbesök. Det finns två olika sätt att fylla i blanketten – för hand eller på din dator. Men båda alternativen innebär att du behöver ha tillgång till skrivare.

Alternativ 1
(Skriva ut + fylla i med penna)

Passar dig som har skrivare och hellre skriver för hand.
Om blanketten inte räcker till, fortsätt skriva på eget papper och ta med till läkarbesöket.
Skriva ut blankett för att fylla i med penna »

Alternativ 2
(Spara fil + fylla i på dator + skriva ut)

Passar dig som fyller i blanketten i Word för att sedan skriva ut den.
Kom ihåg att spara blanketten under tiden du arbetar med dokumentet.
Spara Word-dokument till dator, fylla i och skriva ut »

Mer information

Här följer kort information till dig som blivit eller kommer bli sjukskriven. Utförlig information finns på www.forsakringskassan.se

När kan jag bli sjukskriven?

Vid sjukdom/skada som medför att du inte kan utföra dina arbetsuppgifter har läkare möjlighet att sjukskriva dig, på heltid eller deltid. Det går i många fall bra att arbeta trots sjukdom eller skada.

När kan jag inte bli sjukskriven?

Det är inte möjligt att bli sjukskriven för sådant som tillhör livets naturliga prövningar, t.ex. svårighet att få ihop livspusslet eller relationsproblem o.s.v.

Vad behöver läkaren veta?

För att kunna skriva ett sjukintyg behövs information om aktuell sjukdom/skada och hur den begränsar dig. Detta innebär att du kommer behöva förklara vad det är som gör att du inte klarar av dina arbetsuppgifter.

Vem beslutar om rätt till sjukpenning?

Om läkare bedömer att du p.g.a. sjukdom/skada inte kan utföra arbete kan läkare utfärda ett sjukintyg. Sjukintyget skickas därefter till Försäkringskassan som beslutar om du har rätt till sjukpenning

Sjukskrivning vid arbetslöshet?

Om du är arbetslös är det svårt att motivera en sjukskrivning. Du ska i så fall p.g.a. den aktuella sjukdomen/skadan vara så pass begränsad att du inte kan klara något som helst arbete, alltså inte ens enklare uppgifter såsom att prata i telefon, skriva på en dator eller uppgifter som inte är fysiskt belastande.

När behöver jag ett sjukintyg?

Du har full rätt att sjukskriva dig själv under de första 7 dagarna. Från dag 8 behöver dock din arbetsgivare ett sjukintyg som du ska lämna in. Arbetsgivaren betalar din sjukpenning under de första 14 dagarna. Därefter övergår ansvaret till Försäkringskassan.

Vad är syftet med sjukskrivningen?

En sjukskrivning är en aktiv del av din behandling och ska tillsammans med andra rehabiliterande åtgärder bidra till att du återfår din arbetsförmåga.

Finns risker med att vara sjukskriven?

Ju längre sjukskrivningsperiod desto svårare kan det vara att återgå till arbete. Därför är det alltid viktigt att undvika längre sjukfrånvaro än nödvändigt. Det är bra om en sjukskrivning kan begränsas till deltid eftersom det minskar risken att bli långtidssjukskriven på heltid.

Vad förväntas av dig under sjukskrivningen?

Det är viktigt att du själv är med och tar ansvar för ditt tillfrisknande. Du kan komma att få uppgifter som du förväntas följa. Det kan röra sig om t.ex. behandling med en specifik medicin eller kontakt med sjukgymnast. Du kan också få egenvårdsråd som regelbunden fysisk aktivitet eller att upprätthålla sömn- och kostvanor. Regelbunden kontakt med arbetsplatsen eller arbetsgivaren kan också vara värdefullt. För många sjukdomar innebär inaktivitet att läkning förhindras eller försenas. Att vara aktiv i lagom mån är däremot ofta bra för måendet och tillfrisknandet.

Vad är en rehabiliteringsplan?

I samband med sjukskrivning som förväntas bli långvarig kan en rehabiliteringsplan upprättas. Målet är att gynna ditt tillfrisknande och därmed återgång i arbete. Planen upprättar du tillsammans med läkare och innehåller information om vad du behöver för att må bättre. Risken om du inte följer rekommendationerna i planen är att du inte tillfrisknar. Därtill ökar risken för att Försäkringskassan inte beviljar fortsatt sjukpenning.

Hur får jag mitt sjukintyg?

Vanligen skickas ditt sjukintyg elektroniskt direkt till Försäkringskassan. Du är däremot tvungen att själv lämna en kopia till arbetsgivaren. Om du inte fick en skriftlig kopia vid läkarbesöket kan du ladda ner intyget från Försäkringskassans hemsida eller via 1177 Vårdguiden E-tjänster. Vid problem kan du ta kontakt med hälsocentralen.

Vad händer om jag inte kan börja jobba?

Om det fortfarande finns begränsning i arbetsförmåga då din sjukskrivning löper ut kan det bli aktuellt med förlängning. Detta måste en läkare ta ställning till och i de allra flesta fall krävs ett läkarbesök. Om du inte redan fått tid för återbesök behöver du själv ringa och boka en tid. Det allra bästa är att träffa samma läkare som påbörjade sjukskrivningen. För att detta ska vara möjligt måste du ringa minst 2 veckor i förväg.

Vad händer om Försäkringskassan inte beviljar sjukpenning trots sjukintyget?

Om Försäkringskassan anser att information saknas i sjukintyget ber de om en komplettering. Detta sker automatiskt till aktuell läkare. När Försäkringskassan fått den information de anser sig behöva för att kunna göra en bedömning tas beslut om din rätt till sjukpenning. Försäkringskassan kan trots att din läkare bedömt att du inte kan arbeta, avslå rätten till sjukpenning.

Viktigt att tänka på: För många sjukdomar innebär inaktivitet att läkning förhindras eller försenas. Att vara aktiv i lagom mån är däremot ofta bra för måendet och tillfrisknandet.

Vilka tidsramar gäller vid sjukskrivning?

I samband med en sjukskrivning inträffar vissa tidsramar i Försäkringskassans bedömningsförfarande:

Dag 1–90 som du är sjukskriven kan Försäkringskassan betala ut sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete eller ett annat tillfälligt arbete hos sin arbetsgivare.
Dag 91–180 kan Försäkringskassan betala sjukpenning endast om du inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare.
Erfarenhetsmässigt får idag väldigt få individer beviljad sjukpenning mer än 180 dagar. 
Dag 181–365 kan du få sjukpenning endast om du inte kan utföra annat arbete som är normalt förekommande på hela arbetsmarknaden. Men detta gäller inte om Försäkringskassan bedömer att du med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete hos din arbetsgivare före dag 366.
Efter dag 365 kan du få sjukpenning bara om du inte alls kan utföra sådant arbete som är normalt förekommande på hela arbetsmarknaden.

Boka tid hos oss

Boka ditt besök via telefon 0270-707 00, knappval 6

Söderhamnsfjärdens hälsocentral
Norra Hamngatan 41, Söderhamn

Hitta oss på Google Maps »

En del av Doktorama

Om Doktorama

Doktorama som driver tre hälsocentraler i Hälsingland – två i Söderhamn och en i Hudiksvall. Doktorama ägs av ett antal av hälsocentralernas medarbetare.

Bolagets vision och affärsidé är att bedriva en högkvalitativ och effektiv primärvård i det lilla formatet med god tillgänglighet, gott bemötande och hög medicinsk kvalitet på våra mottagningar. Vi vill att våra mottagningar ska vara viktiga och centrala för våra medborgare och att vi är förstahandsvalet inom den öppna vården genom våra verksamheters goda verksamhet och rykte.

Robert Hill
VD och verksamhetschef

Kontakta Doktorama

Doktorama AB
Box 162, 826 24 Söderhamn

nav